Dịch vụ chăm sóc khách hàng

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7:

Chúng tôi luôn vì bạn - Cam kết: TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

► Hãy phản ánh với chúng tôi về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, về những băn khoăn hay bức xúc, chúng tôi sẽ tư vấn để có giải pháp phù hợp, để phục vụ và để khắc phục.

► Hãy phản ánh với chúng tôi về thái độ phục vụ, về tính cách của Nhân viên phục vụ, để chúng tôi khắc phục, để mọi người hòa đồng hơn, thân thiện hơn, hoàn thiện hơn.

► Hãy góp ý với chúng tôi để chúng tôi phục vụ được tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.